Största Ölandsfiaskot i modern tid förnekas av politikerna

Makten i Mörbylånga kommun saknar ögon och öron. Man ägnar sig konsekvent åt politisk skönmålning av värsta sort, som i diktaturer där ingenting får solka ned ledningens tankar och beslut. Och gammelmedierna hänger på genom att endast referera, inte gräva, inte ifrågasätta.

I dagens Barometern refereras gårdagens fullmäktigemöte i Mörbylånga. Under det påstod kommunalrådet(!) Anna-Kajsa Arnesson (C) att den största delen av cykelledspengarna för projektet ”Fyr till fyr” har gått åt i Mörbylånga kommun, trots att cykelleden redan för länge sedan är färdig i Borgholms kommun (vilket gammelmedierna berättade om när den invigdes av idel glada gubbar, vissa på tandemcykel, i augusti 2019, redaktionens anmärkning). Det är sant. Sedan tog hon till kraftigast möjliga politiska polishmedel för att försvara fiaskot i just ”sin” kommun:

– I Borgholm fanns naturliga vägar medan vi i vår kommun fått anlägga vägar.

Hallå, hallå! Vad säger män´skan när det i dag saknas fem mil(!) riktig cykelled på södra Öland. Fem mil. Eller ska vi ta Anna-Kajsa på orden och hålla med om att man har anlagt vägar i stället för cykelled, ty så är det till stor del. Och du, Anna-Kajsa. Hur mycket skattepengar har ni gödslat med i exempelvis Albrunna beroende på en amatörmässig projektledning, som under alla år tycks ha haft fria tyglar, trots att det en tid fanns en så kallad styrgrupp? Man kan undra hur den jobbade. Vart styrde den? Jo, i diket.

Anna-Kajsa Arnesson och andra skönmålare borde känna till följande:

Enda riktiga cykelled som har anlagts under de tio år projektet sniglat sig fram över stackars södra Öland är dessa sträckor:

Degerhamn – Grönhögen = 10 kilometer.
Stump nedanför Risinge = 4 kilometer.
Traktorväg öppen för biltrafik mellan Solberga-Kvinsgröta-Enetri med stumpar av cykelled = Ungefär 10 kilometer, varav stumparna är ungefär en halvmil.

Traktor på allmän väg – av politiker kallad ”cykelleden Fyr till fyr”.

Summering: Endast 14 kilometer äkta cykelled + några stumpar om nån halvmil är anlagda under tio år söder om Mörbylånga. That´s it. Inte mycket att skriva hem till mamma om.

Och Anna-Kajsa Arnesson… Kolla vad som saknas. Det är inga småsträckor, precis:

Enetri till Fyren = 11 kilometer. För vi ska väl ändå komma ned till fyren på ”den fantastiska Fyr till fyr-leden”?

Fyren till Grönhögen = 10 kilometer.

Degerhamn till Mörbylånga = 22 kilometer minus 4 för snutten nedom Risinge.

Solberga till Skärlöv = 10 kilometer.

Summering: Led som saknas, alternativt går på vanlig allmän väg med sommartid intensiv trafik = runt 50 kilometer. Fem mil!

Här ser du väg som politikerna kallar ”cykelled”. Den går mellan Degerhamn och Bjärby, 10 kilometer. Som cyklist blir man omkörd av bilar som dundrar fram i 100 kilometer i timmen. Denna sträcka allmän väg är bara ett exempel på politikernas skönmålning av det fiaskoartade projektet som kostat en tiondels miljard kronor och vars slut ingen ser under innevarande sekel.

Anna-Kajsa Arnesson påstod också – enligt Barometern – att det finns vissa öppningar för sträckan Grönhögen-Ottenby-Ås. Men fyren, då? Ska fyren inte komma med i Fyr till fyr-projektet? Och vilka är öppningarna? Ni har lullat och lallat om öppningar under år efter år efter år. Hur många år till ska projektet behöva skämma ut hela ön? Vilka är dessa plötsliga öppningar? Vänligen berätta. Nu. Undertecknad misstänker att påståendet är ett rent önsketänkande. Hela projektet har dessvärre ledsagats av önsketänkanden. Det har styrts av amatörer på alla plan, inklusive det politiska.

Kent Ingvarsson (M) undrade hur återstående sträckor ska ros i hamn. Svaret kan du få direkt, Kent: Det kommer inte att ros i hamn. Hela projektet på södra ön är ett enda stort virrvarr . Kan du och de andra i fullmäktige påstå att 50 kilometer cykelled som antingen saknas eller går på allmän väg ska kunna betecknas och marknadsföras som cykelled? Ska vi medvetet lura hit turister till cykelleder som är allmän väg?

Ölands Kommunalförbund skriver – patetiskt – på sin hemsida:

Följande sträckor återstår att färdigställa under 2020:
Södra slingan: Albrunna – Grönhögen, Grönhögen – Ås vandrarhem,
Ås vandrarhem – Torngård samt Torngård – Skärlöv.

Onekligen en hel del att fixa under årets återstående två månader…

De arma invånarna i Mörbylånga kommun har hittills skänkt 9 000 000 skattekronor till det krackelerade projektet. 9 000 000 kastade rakt ut i Kalmarsund. Kent Ingvarsson frågade under fullmäktigemötet om kommunen och Ölands Kommunalförbund kan bli återbetalningsskyldiga. Det är en bra fråga, som fick negativt svar av kommunstyrelsens ordförande Matilda Wärenfalk (S).

– Det här ska Trafikverket betala, det är där indexuppräkningen borde ha varit. I andra hand regionen då cykelleden är viktig för turistnäringen i regionen.

Det är ingen måtta på kaxigheten. Kommunstyrelsens ordförande menar alltså att andra ska hiva upp plånboken då man själv bidragit till det största turistfiaskot på södra Öland i modern tid genom att sova sig igenom projektet och först nu – efter tio år – yrvaket titta upp och kräva andra på ytterligare 20 000 000 kronor för att eventuellt – försöka – förvandla fiaskot till det tänkta utfallet.

Kulturorganet har genom mängder av inlägg och filmer försökt visa hur illa cykelledprojektet sköts och har skötts. Det kommer vi att fortsätta med. Inom bara några dagar kan du i en entimmesfilm cykla på allmän landsväg som av projektet helt fräckt kallas cykelled. I sammanhanget är det nog mer förljuget i Mörbylånga kommun än i Trumps USA. Man ser inte verkligheten; man ser det man önskar sig.

Kommunfullmäktige i Mörbylånga har 49 ledamöter. Inte en enda av dem vågar berätta om det faktiska läget för de invånare de är satta att leda mot sanning och välmående i kommunen med den nya pompösa visionen ”Vi skapar växtkraft och livskvalitet”.

Låtom oss bedja – även om allt hopp tillsynes är förlorat.

Märkt ,

4 tankar om “Största Ölandsfiaskot i modern tid förnekas av politikerna

 1. Ansvar och förnyelse skriver:

  Det var en intressant och ur många synpunkter tankeväckande kritik. Underbyggd med odiskutabla fakta.Långt borta från det vanliga gnället. Det är naturligtvis jätteviktigt att utveckla alla möjligheter för att stärka besöksnäringen på södra Öland. Särskilt när två av södra Ölands viktigare replipunkter för besöksnäring berörs, nämligenLånge Jan/Naturum/forskningstation etc och Eketorp. Med lite kunskap, kreativitet och entreprenöranda skulle en hel del aktiviteter kunna utvecklas initierade av bl a en levande cykelled. Och därmed skapa möjligheter för företagande, arbetstillfällen, rekreation och hälsa. Men då får man lämna gamla trötta och ineffektiva sätt att jobba och tänka nytt.
  Intressant är givetvis också att utkräva någon form av ansvar för alla bidrags- och kommunpengar som förbrukats.
  Hur mycket är administration, möten, personal, bilar, kontor m m Har inte också en och
  annan politiker varit med i uppdragssvängen? En liten granskning och revision kanske är på
  plats. Kommunerna tycks ha intagit försvarsposition så kanske Trafikverket m fl borde kolla hur anförtrodda skattepengarna nyttjats.
  Kraftsamling för en spirande besöksnäring där södra Öland har så många då outnyttjade möjligheter.

  Gilla

  • degerhamn2 skriver:

   Tack för väl genomtänkt kommentar. För att börja från slutet. Du vill se en liten granskning, en revision. Vem vill inte det. Men alla gammelmedier har somnat in. Inget av dem ids ”bråka” – och att gräva tar både tid och ork. Jag som ensamcyklande pensionär kan inte, orkar inte, hinner inte göra det medierna skulle göra: Granska, kolla, gräva, ifrågasätta. Först då kan avkrävas ansvar. Och ansvar ska förr eller senare avkrävas alla politiker i fullmäktige! Projektet är gubbstyrt, alla känner alla och ingen vill kritisera sin kompis. Men så är det och det går sannolikt inte att ändra på. Politiker säger en sak off the record och nånting annat framför tv-kamerorna. Om detta kan man tycka vad man vill.

   Trots att projektet är så extremt misskött så händer ingenting. Absolut INGENTING. Politiskt är naturligtvis alla i Mörbylånga fullmäktige ansvariga för den katastrofala imploderingen, men vem bryr sig? Ölänningarna säger ingenting, turistchefen säger ingenting, pressen säger ingenting, etermedierna tar upp nån liten detalj då och då utan att se den stora sanningen: att vi i Mörbylånga fått skrattretande lite cykelväg för enorma pengar. Lek med tanken att Mörbylånga satt sprätt på 60 miljoner, Borgholm 40. Vet då att man 1 december 2014 invigde cykelbron i Södra Möckleby, konstruerad för 12 tons bärighet. Jag vet ingen cyklist som är så fet. Hur många miljoner brände man där när man kappbyggde med rören till verket i Grönhögen? Och hur många miljoner har ”bonusvarvet i Albrunna” kostat? Ingen frågar, ingen är nyfiken nog för sanningen.

   https://alvarsamt.wordpress.com/2014/12/01/sol-over-cykelbron/

   Att som Anna-Kajsa Arnesson påstå att det i Borgholm fanns naturliga vägar medan vi i vår kommun fått anlägga dem, tyder på att hon inte har cyklat där jag cyklar – det vill säga nästan överallt på södra ön. Anna-Kajsa vet uppenbarligen inte vad hon talar om, eftersom nästan alla leder går på vägar som redan fanns när lederna drogs.

   Dessa fanns och finns:
   Solberga till Löt fanns och finns. Den var vanlig väg och är det även sen man kallar den cykelled, trots att den är en traktorväg.

   Stigen mellan Gammalsby och Kvinsgröta fanns sannolikt – och finns. Nu kallas den helt plötsligt cykelled. Jag frågar mig varför? Den är fortfarande mest en stenig stig.

   Enetri till Kungsgården fanns och finns, heter 925. Men bara för att den saknar cykelled kallas den Ölandsleden.

   Kungsgården till Långe Jan fanns och finns men ska inte ingå i ett projekt som syftar till att nå från fyr till fyr. Nytt världsrekord i dumtänk.

   Kungsgården till Grönhögen fanns och finns, kallas Ölandsleden fastän den är livsfarlig. Denna bit och den ned till fyren är två av Ölands hårdast trafikerade. Nästan en halv miljon besökare tar sig till fyren varje år på en kostig till väg som ska delas mellan cyklister, bilister, lastbilar, kor, får, vandrare och hjortar. Inget vatten är draget till fyrplatsen, det körs dit med tankbil. Och skiten från toaletterna pumpas ut i ett slags bassäng nära havet. Att inte detta är fixat för 30 år sen är rent skamligt. Nu sitter ”eliten” i möten och snackar och snackar om vad man eventuellt kan göra. Men hur fasen ska man kunna bredda en väg med två meter när man inte får flytta en hög med stenar man tagit upp ur marken, och när en bonde inte får rubba en enda sten i en milslång mur?

   Vägen mellan Degerhamn och Bjärby fanns och finns. Inte en meter är påverkad av cykelprojektet. Jo, en liten gul skylt finns på stolpe i Degerhamn.

   Vägen mellan Bjärby och Mörbylånga fanns och finns. Ingenting är gjort på den för cykelledens utveckling.

   Anlagd är kanske – jag vet inte med säkerhet – leden från Risinge hamn upp till kycklinghusen, fyra kilometer. Men sannolikt fanns även den, man har troligen bara förbättrat den en liten aning och asfalterat 550 meter av de fyra kilometerna.

   Ja, vad säger man? Är detta nåt att vara stolt över, att marknadsföra som unikt och storslaget? Det har byggts 20-30 mil långa cykelleder på bara fem sex sju år i Sverige. Här påtar man i tio år med ett par ynka mil utan att se slutet…

   Du nämner Långe Jan, Naturum, forsknings/fågeltationen och Eketorp. Det gör du med rätta. Dessa punkter är södra Ölands starkaste besöksmagneter. Allt annat är egentligen kattskit i jämförelse. Och hur jobbar man med dem? Jo, man låter allt vara som på Gustav Vasas tid. En kostig får räcka. Vatten är inte så noga och lite skit i havet gör väl ingenting. Och den där gamla cykelleden som aldrig blir färdig kan väl lika gärna ta slut vid Enetri. Vem bryr sig?

   Nya sätt att arbeta? Ja, det finns det alltid, även om obsoleta myndigheter och ett anakronistiskt politikergarde gör det mesta omöjligt. Jag ser ingen lösning så länge exempelvis Nejmyndigheten får härja som den gör (den kallades tidigare Länsstyrelsen) och politikerna inte har mod att se saker som de är. Det tramsas med vackra visioner, förutsägbara konventionella reklamfilmer och ord, ord, ord utan betydelse.

   Du skriver att Trafikverket borde kolla läget… Håller med. De skulle göra ett besök per kvartal, anser jag. Nu lär de snart ska kolla om leden går att beteckna som ”nationell cykelled”. Om det går vägen – mot alla odds – är hela systemet korrupt. Då måste vi börja om från början. Men hur gör man det?

   Gilla

   • Ansvar och förnyelse skriver:

    Sune/Degerhamn2 -du kan dina cykelvägar och håller bara med. Tror det är omöjligt för dig att få med Anna-Kajsa, Ann och övriga i matriarkatet på en cykeltur. Tänk om, vilken picknick ni kunde njuta vid Långe Jans fot.
    Allvarligt. Jag tycker Trafikverket, som jag antar är huvudaktör, borde tillsätta en utredning. Det är deras ansvar. Du kan rikta en fråga till den ansvarige och bifoga bla
    ovanstående (valda delar ). Jag önskar dig underbara cykelturer och inte ett liv vigt åt byråkrati.

    Gilla

    • degerhamn2 skriver:

     Du läser mina tankar… Jag ska i morgon göra en film där jag bjuder in Anna-Kajsa, Matilda och andra att följa med mig på en tur. Jag hämtar i Mörbylånga, vi cyklar till Grönhögen, ned till fyren, upp igen till Enetri, därifrån till Solberga, till Degerhamn och upp till Mörbylånga igen. Andra kan hänga med på egna hojar.

     Enda motprestation: Att de lånar tandemcykel av Ilko. Jag styr, den andra – vem det nu blir- behöver bara åka med och slötrampa… Gammelmedierna kan haka på. De gillar att sola sig i politikers sällskap och att fota tandemcyklister under ofarliga utflykter på södra öns makalösa cykelbanor…

     Angående Trafikverket… Jag kontaktade ett annat statligt verk angående EU-bidraget på 20 miljoner… Ställde raka frågor, fick oerhört invecklade och luddiga svar. Blev förbannat, skrev pappersbrev till generaldirektören, som inte svarade på annat sätt än åter sätta mig i kontakt med den som spridit luddiga svar. Denne blev då läbbigt devot och formade ordkaskader och dimmoln lika stora som Atlanten. Det var en rent magisk upplevelse av statlig byråkratis allra grövsta försvarskonst… Min lust till nya verkskontakter är därför minst sagt dämpad. 😉

     Må glädjen följa dig – och sansen och livslusten!

     Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: