Kategoriarkiv: Dagens skratt

Senaste nytt från landet Bak-å-fram

Pendeln svänger. Vi som gärna skriver brev för hand vädrade en tid morgonluft. Flera medier, liksom Postnord, berättade att brev- och kortskrivandet har ökat stort de senaste åren. Det talas om ett uppsving på upp mot 80 procent fler försändelser än åren tidigare. En sajt påstår till och med att breven i dag är lika många som när internet och mejlet slog igenom runt millennieskiftet.

I den bakvända logikens århundrade inför Postnord därför varannandagsutdelning av post.

I ett illa formulerat informationsutskick skriver man:
I takt med att samhället har blivit allt mer digitalt har människors liv och vanor förändrats. Plötsligt är mycket bara ett knapptryck bort. Som ett brev på posten slutade vi i Sverige att skicka lika många brev med posten. _ _ _ Vi inför varannandagsutdelning, som är en mer hållbar modell.

På en avdelning på Postnord berättar man alltså att brevförsändelserna har blivit många fler. På en annan av bolagets avdelningar skriver man att vi slutade skicka brev med posten – helt plötsligt (runt år 2000 för 22 år sen, vår anm.), då mycket bara blev ett knapptryck bort.

När ska ordet logik tilldelas följande synonymer: Inkonsekvent, irrationell, följdstridig, förnuftsvidrig, absurd, flummig, förnuftsstridig, mot logiken.

Laurha Porthin von Weshenstråhle
reporter, brevskrivare, nostalgiker

Annons
Märkt ,

Medicinnytt

Hjärtläkaren Jörg Carlsson i Kalmar skriver i Barometern att han får avsätta minst 30 minuter om dagen för att logga in i olika datasystem.

Men ännu värre: På datorn får han också upplysning om att ”vid ordination av läkemedel ska det tas hänsyn till patientens hälsotillstånd.”

Märkt , ,

Ny kategori i kulturorganet

Kategorin Dagens skratt införs nu på kulturorganet. Under denna rubrik kan i stort sett vad som helst dyka upp – bara det föranleder ”mungiporna uppåt”.

Första Dagens skratt publiceras inom kort…