Kategoriarkiv: Grönhögenmuddring

Nära ögat

Minns du hur en av våra reportrar riskerade livet under en inspektion av Kastlösa deponi dit de giftiga muddermassorna i Grönhögen ska forslas för slutförvaring?

Här är hela hans skrämmande upplevelse i en fullängdsvideo. Hade han missat den helt dominerande detaljen hade slutet kunnat bli definitivt. Nu räddade en ”tillsvidarestöld” hans liv…

Tittare med dåliga nerver ser denna rulle på egen risk.

Märkt ,

Miljökonsult ska rädda föreställningen

Det makabra skådespelet vid muddermassorna i Grönhögen fortsätter med nya utspel. I mars ska hela klabbet vara borta, men den ökande mängden vatten får inte släppas ut och massorna måste gå till deponi. Hokus pokus filiokus! Ska kommunen lyckas med det fantastiska trollerinumret att trots utsläppsförbud trolla bort både vatten och muddermassor inför en storögd publik?

Företaget som gjort vattenanalyserna svarar inte på våra enkla frågor, och kommunens miljöchef påstår i telefonsamtal att ett av företagets uppgivna värden är helt uppåt väggarna fel… Ska vi gissa att halten tributyltenn plötsligt har sjunkit till nästan noll – som av en händelse?

Detta, kära läsare, är ett politiskt trollerinummer av sällan skådade dimensioner. Köp biljett och njut av föreställningen!

Allan von Kompost
redaktionschef

Märkt , ,

Ännu inget svar från testbolaget av lakvattnet i Grönhögen

Kulturorganet har ännu inte fått svar från det bolag som gjort vattenanalyserna på lakvattnet i muddermassabassängen i Grönhögen. Mejlet sändes 14 januari. Nu har vi åter mejlat dem samma frågor. Du läser dem här.

Märkt , ,

Hänglåset

– ett drama på ödslig plats –
Märkt ,

Vad ska vi tro om lakvattenanalyserna?

Kulturorganet söker nu fakta hos dem som gjort vattenanalyserna i Grönhögen. Vi planerar också att ta egna vattenprover för analys – kanske genom annat företag än det kommunen använder sig av.

Vi avvaktar också kommunens svar på frågan om hur man kan riva hela dammen i Grönhögen i mars – om man inte har fått tillstånd att släppa ut vattnet!? För kulturredaktionen framstår en sån åtgärd som ett mycket avancerat cirkusnummer.

Märkt , ,

Vem gör vad på en kommun?

Kulturorganet har fått förtydligande svar från Lotta Lindeborg, Miljö- och hälsoskyddsinspektör vid Mörbylånga kommun.

Nedan ser du även vårt svar.

Märkt

Kryptiskt besked om lakvattnet i Grönhögen

Miljöchefen Staffan Åsén vid Mörbylånga kommun sände oss aldrig det utlovade mejlet om hur lakvattnet och muddermassorna i Grönhögen ska behandlas. I dag får vi i stället besked från Lotta Lindeborg, Miljö- och hälsoskyddsinspektör. Hon skriver:

”Kommunen (sökanden) har som du vet anmält att man vill släppa vattnet i anslutning till mudderupplaget vilket är ”en annan hantering av lakvattnet”. Vi har nu fattat beslut om att detta inte är tillåtet enligt tillståndet. Jag bifogar det beslutet.

Sökanden letar nu istället efter en ny möjlighet att få ändra hanteringen av lakvatten, men ingen ansökan finns ännu inne, en sådan ansökan om ändring av tillståndet hanteras av Miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen. Detta eftersom vi som tillsynsmyndighet alltså inte kan hantera ändringen själva.

Om sökanden inte får till en ändring så måste upplaget avvecklas slutet av mars. Då ska upplaget vara tömt.”

Beskedets huvudvärk finns att läsa i sista meningen: ”Om sökanden inte får till en ändring så måste upplaget avvecklas slutet av mars. Då ska upplaget vara tömt.”

Kulturorganet frågar sig: Hur kan man avveckla något som inte fått tillstånd till föreslagen ”annan hantering av lakvattnet”, alltså att släppa ut vattnet på plats?

Ska vi tolka beskedet som ”får vi inte släppa ut det förgiftade lakvattnet gör vi det ändå – i mars. Vi släpper ut skiten och kör massorna till Kastlösa deponi. Vi orkar inte hålla på med det här förbannade projektet längre!”?

Kulturorganet söker vidare efter begripliga beslut i det kontaminerade fallet. Vi har – exempelvis – fått uppgifter om ”felaktigt analysresultat”…

Larsa Marsipin
sportchef och
vikarierande
nyhetschef

Märkt , , ,

Mer och mer vatten

Vattennivån i dammen för muddermassor stiger ständigt…
Märkt

Grönhögendramat kan bli årets långbänk

Staffan Åsén, miljöchef i Mörbylånga kommun, har ringt kulturorganets hårt ansträngda redaktion. I morgon lämnar han mera information men redan nu kan ärendet punktas ungefär så här:

  • kommunen får inte släppa ut vattnet.
  • för att eventuellt få göra det måste man ansöka om så kallad villkorsändring hos en speciell enhet på Länsstyrelsen.
  • om ändring inte godkänns finns möjligheten att sätta dit en mobil reningsutrustning.

Kulturorganet förstår dock inte hur ens det eventuellt renade vattnet ska kunna släppas ut om Länsstyrelsen säger nej till villkorsändring. Vi tippar att man då måste göra en ytterligare ansökan om villkorsändring. Men om Länsstyrelsens nuvarande krav består även då får följaktligen inget lakvatten släppas ut, rent eller förgiftat. Ärendet ser då onekligen ut ”att gå i långbänk”…

Under kvällen publicerar vi en film som visar hur mycket mer (isbelagt) vatten det är i dammen i dag i jämförelse med när dammen avdelades i två för att laga den läcka som ”någon” åstadkommit.

Allan von Kompost
redaktionschef

Märkt , , , ,

Länsstyrelsens svar på våra frågor om lakvattnets vara eller icke vara i Grönhögen

De röda understrykningarna är gjorda av kulturorganet. Av dem framgår att Länsstyrelsens beslut står fast: Kommunen kan inte släppa ut lakvattnet i naturen. Frågan återstår: Hur blir man då av med 300 000 liter kontaminerat vådis?

Trots påstötningar har kommunen ännu inte svarat…

Märkt , , ,

Vad ska kommunen göra med lakvattnet?

Mörbylånga kommun berättar på sin hemsida att man ska söka tillstånd för att släppa ut vattnet ur bassängen med muddermassor i Grönhögen.

Man gör detta efter att under sommaren på egen hand ha försökt påskynda avdunstningen genom två spontana håltagningar, sannolikt medelst spade, tillgrepp som kostat skattebetalarna 100 000 kronor.

Vad kulturorganet förstår blir det fortsatt nobben från Länsstyrelsen, eftersom utsläpp av lakvatten förbjöds redan i projektets inledningsskede. Det förstår vi sen vi fått svar redan 07:30 från Lotta Rundberg, Miljöenheten. Detta svar, ganska komplicerat, publicerar vi inom kort.

Kulturorganets vattenvolymberäkningsexpert Ingvar Charm Knubbendorph uppskattar vattenmängden i upplaget till 300 000 liter. Hur ska dessa stora vattenmängder kunna tas bort när de inte får släppas ut i naturen? Avdunstning har visat sig vara en opålitlig metod, användning av spade(?) likaså. Kulturorganets foton och videor visar dessutom att vattennivån ständigt stiger. Risken är att bassängen med tiden blir helt full.

– Den skulle då rymma runt 10 000 kubikmeter vatten och massor, säger Ingvar.

Spänningen är olidlig. Vi inväntar klargörande svar från kommunen…

Nedan publicerar vi Länsstyrelsens yttrande i frågan, daterat 20/12-2021.

Allan von Kompost
redaktionschef

Märkt , ,

Var finns värdena för tributyltenn?

I Mörbylånga kommuns beskrivning av riskerna med muddermassorna i Grönhögen nämner man under rubriken ”Risk för skada – konsekvenser för människors hälsa eller miljön”:

”_ _ _ tungmetaller och tributyltenn.”

Jag kan ingenting om dessa ämnens skadeverkningar, men det förvånar mig att jag inte ser värdena för ämnet tributyltenn i senaste provtagningsprotokollet. Är jag blind eller ingår tributyltenn i värdet för annan substans? Nån som vet?

Märkt , , , , , ,

Konsten att försköna verkligheten

Om sjabblet med muddermassorna i Grönhögen skriver Mörbylånga kommun på sin hemsida:

Någonstans på vägen har kommunen brustit i hanteringen då det under sommaren togs upp ett hål i tätskiktet runt massorna. När det kom kommunen till känna i september, täpptes hålet omedelbart igen.

Av denna tillrättalagda skrivning kan man få uppfattningen att ”någon” gjorde hål i tätningsskiktet, kanske vem som helst, någon obekant som ingen känner till? Frågan är vem denne ”någon” är. När får vi veta? Vad säger polisutredningen? När skriver kommunen sanningen på hemsidan?

Notabelt är att det gjordes hål i bottentäckningen två gånger, inte en. Vem gav order om detta? Vad berättar polisutredningen? Vad berättar kommunen nästa gång?

Allan von Kompost
redaktionschef

PS. Hålen upptäcktes i september. Kommunen skriver: ”När det kom kommunen till känna i september, täpptes hålet omedelbart igen.

Hålen lagades 13 oktober. Kan man kalla en sån utryckning för ”omedelbar”?

Märkt , , ,

100 000 liter på några timmar?

Enligt Daniel Jonsson, samhällsbyggnadschef i Mörbylånga kommun, lagades läckan på förmiddagen den 13 oktober. Den 25 oktober skriver Daniel Jonsson till mig:

”Duken är lagad efter att dammen delats av med tillfällig vall för att pumpa vatten från ena sidan till andra. När lagningen var klar öppnades den tillfälliga vallen i igen. Att vattennivån är oförändrad tyder på att det är tätt. _ _ _ Den delen av dammen där lagning skett torrlades under en förmiddag och sedan släpptes vattnet på igen när lagningen var klar.”

*****

Efter att ha räknat en stund på vattenmassor och i dag gjort ytterligare ett besök vid dammen mejlade jag några frågor till Daniel. Hans svar publiceras så snart det kommer.

Rättelse: Hålen i fråga 4 finns VÄSTER om dammen.

Några av våra tidigare inlägg om dammen kan du läsa här.
Och här.
Och här.

Märkt ,

Ketchupeffekt – nu kom provresultatet

Strax före 18 kom plötsligt resultatet av vattenprovet taget i vattnet bland muddermassorna i Grönhögen. Tyvärr har jag inte tillräcklig kunskap för att yttra mig om det.

Märkt , ,

Breaking news: Sanningen kryper långsamt fram…

En kommunanställd gjorde avsiktligt hål i botten på upplaget av muddermassor i Grönhögen för att skynda på avvattningen. Håltagningen gjordes två gånger, en gång under vecka 27 och andra gången 14 september. Genom tilltaget har sannolikt stora mängder förorenat vatten runnit ut. Kommunen åtalsanmäler nu sig själv. Läs mer på kommunens hemsida.

Senast i dag var kulturorganet på platsen och kunde konstatera vissa detaljer som senare publiceras.

Allan von Kompost
redaktionschef

Märkt , , ,

Analys visar tennföreningar, massorna går till deponi

Mörbylånga kommun svarar nu (i gult) på kulturorganets frågor. Summering: Dammen har läckt. Prov avslöjar tennföreningar. Fallet blir nu tillsynsärende (granskning i efterhand).

En tung fråga återstår: Vad kommer deponi av runt 4 000 kubikmeter (kulturorganets uppskattning) massa att kosta?

Märkt , ,

Jättelik plaskdamm

Muddermassorna från Grönhögens hamn ligger fortfarande och vattnar av sig i den konstgjorda dammen strax norr om Ventlinge Medborgarhus. Vi gissar att vattenprover avgör när massorna kan börja användas till fyllnadsmaterial med mera.

Märkt ,

Hamn på torra land

Muddermassor från Grönhögens hamn är nu utlagda bakom kalkugnen nere vid hamnen.
Vad den stora stenlagda ytan ska användas till har jag ingen aning om. Nån som vet?
Märkt

Skyddad småbåtshamn

En stor ”limpa” skyddar småbåtshamnen i Grönhögen. Den har två inlopp, det södra till vänster i bild, det norra till höger. Från limpan utgår den nya piren i riktning mot hamnkontoret.
Norra inloppet till småbåtshamnen. Den nya piren borde kunna ta musten ur inkommande svall.
Södra inloppet till småbåtshamnen. Som synes finns här nu en fin sjösättningsstrand för mindre flytetyg.
Märkt ,

Giftigt eller inte?

Bassängen för muddermassor från Grönhögens hamn är snart halvfull. Senare ska man ta prover på massorna för att upptäcka eventuella gifter. En hamnbotten kan innehålla mycket skrot och många hälsofarliga ämnen. Det är inte längesen man slutade dumpa allt från bilbatterier och fordon till industrifat och fabriksavfall i hamn och hav. Skandalerna har varit många, och för bara några decennier sedan var det lagligt att dumpa eländen i haven.

Märkt ,