Kategoriarkiv: Kite Aerial Photography

förbjuden ställplatsmark blir ställplats

Obs.
En uppmärksam läsare har just berättat för oss att ett par i Grönhögen i dagarna har överklagat Mark- och Miljödomstolens dom vid Mark- och Miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt. Paret anser att domen är fel och inte motiverad och ansöker därför om prövningstillstånd.
Slutsats: Det blir kanske ingen ställplats, långbänken fortsätter…

Som kulturorganet tidigare berättat finns nu äntligen en chans till en godkänd ställplats intill Grönhögens hamn. Vi skickade ut vår fotograf Larsa Marsipin för att kolla in området lite noggrannare. Nedan visar han vad han såg.

Ironiskt nog blir det här inne på husbilsförbjudet område som ställplatsen – kanske – blir av.

”Plattan” med spårområdet söder om gamla Ytongfabriken. Grönhögens hamn i bakgrunden. Foto taget från kite 2016.

Boende på ställplatsen kan få denna klapperstensdominerande utsikt mot hamnen.

Vi känner inte till den exakta placeringen för ställplatsen, men sannolikt får man denna gamla märkliga och spännande Ytongfabrik i ryggen.

Från fabriken ned mot havet ligger ett snart igenvuxet spårområde ingjutet i betong.

Det intressanta och avancerade spårsystemet som går ut från nedlagda Ytongfabriken. Foto från kite 2016.

En ”växel” är snart uppäten av den glupska naturen. Något försvinner, något annat bildas…

 

Märkt , ,

då var det 28 september 2017

För ett år sen fotograferade jag Degerhamns hamn från luften, från en drake. Metoden kallas Kite Aerial Photography, förkortat KAP. Den kan ses som en mycket enklare teknik än den som används av drönare. Bara vinden lyfter kameran. Sola hon skiner, gräsmattorna är härligt gröna, vägen ut till piren är ännu inte blockerad med betongsuggor. Det var kanske bättre förr…

 

 


 

Märkt , ,

andra bloggar – om akvarier och kite aerial photography

Du vet väl att jag också driver två andra bloggar, en om livet i mina akvarier och en om fotografering uppifrån en drake, en fotometod som på engelska heter Kite Aerial Photography. Dessa bloggar uppdateras oregelbundet och ganska sällan, men titta dit nån gång då och då om du är intresserad.

Klicka här för akvariebloggen, I mina vatten.

Klicka här för foto-från-drake-bloggen, 100 meter upp.

 

 


 

Märkt , ,

en skiva kalksten

Att Öland är en enda stor kalkstensskiva syns väl på detta foto av alvaret öster om Albrunna lund. På många ställen lyser den vita kalken igenom det ytterst tunna jordlagret. Detta syns bättre från luften än från backen.

Märkt , , ,

från kiten

Kameran är här 30 meter upp i luften, kiten 200. Ibland måste man få upp kiten väldigt högt för att hitta stabil vind. Vindstyrkan är ofta mycket större där uppe än vid markplanet.

Märkt ,

att fotografera från kite

Inre delen av den vackra hamnen i Degerhamn. Att ensam fotografera från en drake, Kite Aerial Photography, kräver att man är med på noterna. I händerna har du dels RC-sändaren, dels linvindan i vilken kiten hugger och sliter. Med sändaren styr du kameran i horisontal- och vertikalplanet. Med linvindan kan du ta hem eller släppa ut mera lina för att antingen få kameran att flyga lägre och längre ifrån dig under några få sekunder – eller högre. När/om vinden mojnar måste du springa mot den för att kiten inte ska störta. Börjar det inte blåsa igen inom några få sekunder är det kört. Då dör kitens bärförmåga hastigt ut och hela ekipaget med kite, picavet (ett slags ”balanserat kameramontage”) och kamera störtar. Foto från 28 september 2017.

Märkt , ,

raka mot schäferiet

Den linjalraka vägen leder från Ottenby kungsgård – längst upp i bild – rakt igenom Ottenbylund ned till det gamla fågeltornet precis i gränsen till Schäferiet.

Märkt

unik skog

Döda träd i Ottenbylund.

Märkt

tjabos kåk

Från Ottenbylund skådar vi från 30 meters höjd ut över det flacka södra Öland, mot nordväst. Längst till vänster ser vi Grönhögens hamn. Den vita villan uppe i bildens överkant är kungens. Hur livet ter sig där kan du läsa om här.

Märkt ,

Se Södra Möckleby!

Södra Möckleby hette – så långt tillbaka källorna minns – Mykläby. Det betyder ”stor by”. För mig som inflyttad består byn av ”hela klabbet”, det vill säga Södra Möckleby, Degerhamn och Dalsjö. Formalisterna vill nog skilja på dessa,  men i mina ögon vore det lika märkligt som att påstå att Södermalm, Norrmalm och Kungsholmen inte är Stockholm.

Allt är relativt men i jämförelse med andra sydöländska byar är verkligen Södra Möckleby stor. Från östra sidan ned till piren i hamnen är det 1,3 kilometer, och från Strömmelnallén i norr till fotbollsplanen i söder är det 2 kilometer.

Tididgare har du kanske cyklat genom byn tillsammans med alvarsamt2. I dag tar vi oss en titt på byn från skyn.

Kyrkogården sedd från öster. Härifrån är det en dryg kilometer ned till Kalmarsund. Till vänster om kyrktornet ser du Cementas skortstenar och ytterligare en bit till vänster en vindsnurra.

Mot nordväst. Längst upp i bild ser vi den viktiga macken.

Till vänster om den ljusblå cisternen ligger församlingshemmet.

Södra delen av Alungatan. Min fru med radiostyrningen syns bakom mig. Från kyrkogårdens östra sida spanar vi söderut. Till höger långt upp i bild ser vi skorstenen i Södra bruket.

Det var en besvärlig kyttig vind under denna fotografering. 9 meter per sekund är i och för sig bra, men plötsliga körare om 15 meter per sekund kräver att man är lätt på handen. Kiten är här drygt 100 meter upp i luften, kameran 30. Vid oroliga vindar måste man oftast flyga högre upp där vinden är stabilare.

Östra delarna av Södra Möckleby. Långt bort i fjärran ligger det tidigare ålderdomshemmet.

Jag sköter kiten, medan min fru radiostyr kameran. Hon är här utanför bild.

Den lilla gatan i förgrunden är kanske den mest idylliska i byn, kantad av stockrosor och med ”Bullerbystämning”. Den heter Mellangatan. Kuriöst nog finns två Mellangator i 90 graders vinkel mot varandra.

Östra bydelen med Torngårdsvägen som tar sats tvärs över Öland mot Torngård. Kranen uppe till höger i bild står på tomten för det nya, större vattenverket.

Märkt ,