Kategoriarkiv: medicin

Bara en på miljonen dör

Så sas det när jag skulle ta min första vaccinspruta. Ett dygn senare blev det ambulans till akuten: Blodproppar i ena lungan.

Snart är det dags för spruta två, och jag tänker på alla lugnande besked från ”dom som vet”: Du ska veta att risken är minimal. Bara en på miljonen…

Men hur man än vrider och vänder på tröstens ord blir ibland ”den där en på miljonen” du – eller jag.

Märkt ,

Nytt dödsfall

Ett nytt dödsfall efter vaccinering med Astra Zenecas vaccin utreds nu i Trollhättan. Kvinnan som avled var i 70-årsåldern och fullt frisk, berättar SVT Nyheter Väst.

I Norge ska en expertgrupp utreda om Astra Zenecas coronavaccin ska plockas bort från landets vaccinprogram, och i Danmark är beslutet redan taget. Det skriver tidningen Expressen i dag.

Kulturorganet har tidigare lyft frågan om rätten att själv få ifrågasätta ett visst medicinskt preparat, liksom Region Kalmar läns självpåtagna rätt att fakturera för icke köpt vara. Svar med ickesvar från Region Kalmar län har gjort att vi JO-anmält regionen för att få en opartisk bedömning av regionens faktureringslusta. Till JO skriver vi – bland annat:

Om jag går till affären för att köpa fläsk men endast blir erbjuden bananer menar jag att jag inte ska kunna faktureras för den vara jag inte gick dit för att köpa, alltså den vara jag aldrig köpte på grund av säljarens/Region Kalmars hemlighållande av produktens namn/märke/ursprung/tillverkare.

Märkt ,

Kulturorganet JO-anmäler Region Kalmar län

I vår anmälan om i våra ögon oskälig fakturering för icke utförd vaccinering skriver vi exempelvis:

Undertecknad anser att man inta kan hemlighålla tjänst/produkt för att om den inte stämmer med kundens/patientens/köparens intentioner fakturera den oskyldige ickekunden/ickepatienten/ickeköparen – och detta hur många gånger som helst.

Om jag går till affären för att köpa fläsk men endast blir erbjuden bananer menar jag att jag inte ska kunna faktureras för den vara jag inte gick dit för att köpa, alltså den vara jag aldrig köpte på grund av säljarens/Region Kalmars hemlighållande av produktens namn/märke/ursprung/tillverkare.

Allan von Kompost
redaktionschef

Märkt ,

Om svar och ickesvar

Kulturorganet har i tre inlägg visat på den diktatoriska vaccinpolitik som förs av Region Kalmar län. Regionen vägrar tala om vilken vara man erbjuder. Vill man inte ha varan måste man betala 200 kronor – utan att få något annat än en maktens grimas.

Vår reporter mejlade Angelica Katsanidou, (S) regionråd och ordförande i regionstyrelsen med några synpunkter i hopp om dialog. Inget svar.

Mejlet gick då till Christer Jonsson (C) regionråd och vice ordförande i regionstyrelsen. Han svarade blixtsnabbt, fastän klockan var sen kväll. Ett andra mejl till honom har däremot inte besvarats.

Kulturorganets mejl till Christer Jonsson.
Christer Jonssons svar.
Kulturorganets andra mejl till Christer Jonsson. Ej besvarat.
Märkt , ,

Om detta med bananer och fläsk

I en demokrati ska man själv få avgöra vilken typ av injektion man ska få. Likaså behandling. En läkare ska inte kunna tvinga en patient att transplantera en njure. Det bestämmer patienten. En affärsföreståndare i ICA ska inte kunna bestämma att jag ska köpa bananer när jag går dit för att köpa fläsk.

Men så fungerar vaccinering under Kalmarsregionens ledning. Du kommer till ICA, du går fram till disken och säger att du vill köpa fem hekto fläsk.

– Tyvärr, säger handlaren. Vi har bara bananer i dag. Betala 200 kronor i kassan.

– Men när har ni fläsk, då?

– Det säger vi aldrig i förväg. Du får komma hit och fråga tills vi har fläsk i diskarna. Och varje gång vi inte har det kostar det dig 200 kronor. Det kallas demokratisk sjukvård – sån som vi bedriver i Kalmar län.

– Men då kan jag bli ruinerad på kuppen? frågar jag. Jag kan bli ruinerad men trots det aldrig vaccinerad?

– Tja, så kan det gå. Är du så korkad att du vill köpa fläsk när vi bara har bananer får du skylla dig själv.

Leni Jönsson Wackander-Kviqk
vaccinationsansvarig på kulturorganet

Märkt ,

Om detta med nytta och risk

Nu säger Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, att nyttan med Janssens vaccin väger tyngre än riskerna.
Det har en mängd liknande myndigheter sagt över hela världen, även om AstraZenecas soppa.

Det säger också alla läkare, överallt, på alla sjukhus, i alla teveprogram, i radio, i tjänst, i sömnen.

Men ska sanningen fram – vilket den ska – vet ingen av dem ett smack om biverkningarna och varför de uppkommer. Man vet lite om ditten och lite om datten, men ingen kan resa sig upp och säga: – Jag vet allt om detta vaccin.

Det är lätt att säga att nyttan väger tyngre än riskerna. Ett exempel: Låt säga att alla som får covid-19 dör. Så börjar man vaccinera. Då dör bara 49 av 100. Då väger nyttan tyngre än riskerna.

Men låt oss göra det svårare. Av de 51 som överlever får 5 blodproppar som förstör deras liv. Väger då fortfarande nyttan tyngre än riskerna?

Eller, drastiskt: 51 av 100 överlever sjukdomen men blir alla invalider.

Hur är det då med nyttans vikt kontra riskerna?

Leni Jönsson Wackander-Kviqk
vaccinationsansvarig på kulturorganet
Märkt