Kategoriarkiv: miljö

Fiskeskam

Människan vaknar långsamt. Det tog veckor innan väst förstod att man måste skicka vapen till Ukraina – eller se den civiliserade världen gå under. Det har tagit svenska politiker decennier att förstå att den förlegade och ”automatiska” säkerhetspolitiken måste uppdateras. Det har tagit årtionden för svenska beslutsfattare att börja förstå att Östersjön inte är en modern Särimner som i evighet kommer att återuppstå trots utstuderad och systematisk misshandel. Flera inser att det industriella rovfisket måste stoppas! Det har kulturorganet krävt i många år och nu hoppar även Baltic Waters 2030 på tåget mot det totala utrotningskrig som sedan länge rasar i Östersjöns allt syrefattigare och dödare vatten.

Häromdagen skickade Baltic Waters 2030 speglar och ett åtgärdsprogram till hundra politiker och beslutsfattare. Aktionen följs nu upp i en helsidesannons i gårdagens Svenska Dagbladet där man frågar: ”Vågar dessa beslutsfattare se sig i spegeln?”

Baltic Waters 2030 skriver: ”I dag är Östersjön inte längre en källa till mat och näring för oss människor. Mer än 90 procent av av de 92 800 ton fisk som tas upp varje år blir till fiskmjöl och foder till bland annat minkfarmar. _ _ _ Varför pratar vi inte om fiskeskam? _ _ _ Det är dags för våra politiker att se sig i spegeln och ta sitt ansvar.”

Du kan själv bidra till att rädda Östersjön genom upprop på denna sajt.

PS. Kulturorganet ifrågasätter den upptagna fiskmängden 92 800 ton. Vi tror att den är mycket större. Vi ser att kvoterna för 2022 blir 491 674 ton. Hur som helst, rovfisket måste stoppas. NU!

Sune Flisa
chefredaktör

Märkt , , ,

Nära ögat

Minns du hur en av våra reportrar riskerade livet under en inspektion av Kastlösa deponi dit de giftiga muddermassorna i Grönhögen ska forslas för slutförvaring?

Här är hela hans skrämmande upplevelse i en fullängdsvideo. Hade han missat den helt dominerande detaljen hade slutet kunnat bli definitivt. Nu räddade en ”tillsvidarestöld” hans liv…

Tittare med dåliga nerver ser denna rulle på egen risk.

Märkt ,

En ickeexperts synpunkter

Vi lever i ett följa-John-samhälle. När en politisk idé slagit rot blir den sanning. Det är farligt. Ett exempel är den svenska klimat- och energipolitiken. Den framstår som allt märkligare: Skinna folket intill märgen för att bli bäst i klassen inför klasskamraterna i EU – utan att världens klimat blir bättre.

Expert står mot expert. Bara detta faktum visar att frågorna är svåra. Då är det ännu viktigare att inte fastna i ett av lägrens fundamentalistiska grepp. Har därför roat mig med att punkta mina egna åsikter. Mina nuvarande ska tilläggas. Endast den enfaldige saknar förmåga att ändra åsikt.

 • Endast faktiska utsläpp av fulgas är värda att notera.
 • Det är ingen ide att mäta fulgasutsläpp per invånare. Utsläpp är utsläpp.
 • Ska Sverige uppnå den enormt mycket större elproduktion som politikerna siktar mot är bara vindkraft det möjliga produktionsmedlet – vad man än tycker om det. Vi hinner inte utveckla ny kärnkraft för ändamålet. MP har segrat – på kort sikt.
 • I Sverige förblir solkraften marginell under lång tid framöver.
 • Framtida segrare i energiproduktionskampen blir de som i dag bygger kärnkraft.
 • Fulgasutsläppen ska begränsas där de sker – inte 2 000 mil därifrån. Påståenden som att andra länders varubeställningar i Kina ska räknas i beställarlandets utsläpp leder till feltänk. Utsläpp ska bekämpas där de görs. Om sen Kina producerar varor till hundra länder sker utsläppen i Kina.
 • De fyra stora helt dominerande fulgasutsläpparna är Kina, Indien, USA, Ryssland. Utsläppen ska därför begränsas i dessa länder och inte i Sverige och andra små fulgasutsläppare.
 • Att Sverige släpper ut 1/500-del av världens fulgaser innebär att i stort sätt att alla begränsningar här bara spelar en mikroskopisk roll för världens klimat. Trots det skinnas svenska folket av besatta politiker med snurriga idéer.
 • Indien och andra mindre utvecklade länder anser att västvärlden har ”historiska utsläpp” att väga in i en rättvis klimatpolitik. ”Ni har blivit rika genom era fulgasutsläpp. Vi är fattiga och vill nå er levnadsstandard. Varför ska vi då inte få släppa ut lika mycket fulgaser som ni redan har gjort?” En läskigt svår fråga som bara kan lösas genom att rika länder sätter in åtgärderna mot fulgasutsläpp där de görs – i detta exempel i Indien.
 • Inga uppsatta minskningar av fulgasutsläppen i alla världens länder kommer att fullt förverkligas de närmaste decennierna. Orsak: Vi vill inte börja klä oss i hudar, gräva fångstgropar för älg och lysa upp tillvaron med oljelampor.

Sune Flisa
chefredaktör

Märkt , ,

Långbänk blir längre och längre – och förmodligen ännu längre

Invallningen av muddermassor och lakvatten i Ventlinge/Grönhögen ska enligt den ursprungliga ansökan vara borta om två veckor. Det kommer den inte att vara. Kommunen har 8 februari ansökt om villkorsändring hos Länsstyrelsen för att få tillstånd att småningom kunna släppa ut lakvattnet och riva hela klabbet. Slutet av ansökan ser du nedan.

Det troliga är att kommunens undertecknare har blivit förgiftade av lakvattnets tributyltenn och därför bara söker förlängd hantering till sista mars – i år. Troligare är att året ska vara 2023. Förbered er därför på en sagolik långbänk som sannolikt kommer att kantas av märkliga mörkanden och krumbukter…

Det skulle förvåna kulturorganet om Länsstyrelsen plötsligt kan tillåta utsläpp av samma vatten som tidigare betraktats som giftigt. Ett förgiftat vatten kan knappast rena sig självt. Länsstyrelsen kan därför inte annat än att säga ja till kommunens ansökan. Ett nej skulle kunna få de mest fantastiska konsekvenser…

Det finns märkliga saker att berätta om detta upplag, bland annat om felaktiga vattenprovresultat som enligt miljöchefen Staffan Åsén har orsakats av en konsult. Du hör miljöchefen i ett inlägg som publiceras under kvällen…

I inlägget tipsar vi även oroliga grannar till dammen om maktmedel att ta till mot kommunens polisanmälda och amatörmässigt skötta projekt…

Sune Flisa
chefredaktör

Märkt , , ,

Sju år i politiken utan att ha hört nåt om vindkraft

Första svaret på våra frågor om Utgrunden kommer från Henriette Jarild-Koblanck (S), som precis har lämnat det politiska livet – något kulturorganets kulturredaktion inte kände till.
Två fakta är intressanta:
1) att Henriette under sju år som kommunpolitiker ”inte hört ngt om vindkraft”.
2) att Henriette oroar sig otroligt mycket för ljudet från vindkraftverk.

Eventuellt ytterligare svar publiceras i den takt de droppar in…

Siri Sirlig
nyhetsdesken

Märkt ,

Frågor till hela fullmäktige

Nu har hela fullmäktige i Mörbylånga kommun fått de frågor jag tidigare ställt till Thérese Lindquist, miljö- och klimatstrateg på samma kommun. De handlar om nya vindkraftsparken på Utgrunden i Kalmarsund. Du kan läsa frågorna här.

Märkt ,

Läcker dammen i Grönhögen?

I denna video ser du vattennivån 24 januari 2022.
I denna video ser du vattennivån 11 januari 2022.
Märkt ,

Miljökonsult ska rädda föreställningen

Det makabra skådespelet vid muddermassorna i Grönhögen fortsätter med nya utspel. I mars ska hela klabbet vara borta, men den ökande mängden vatten får inte släppas ut och massorna måste gå till deponi. Hokus pokus filiokus! Ska kommunen lyckas med det fantastiska trollerinumret att trots utsläppsförbud trolla bort både vatten och muddermassor inför en storögd publik?

Företaget som gjort vattenanalyserna svarar inte på våra enkla frågor, och kommunens miljöchef påstår i telefonsamtal att ett av företagets uppgivna värden är helt uppåt väggarna fel… Ska vi gissa att halten tributyltenn plötsligt har sjunkit till nästan noll – som av en händelse?

Detta, kära läsare, är ett politiskt trollerinummer av sällan skådade dimensioner. Köp biljett och njut av föreställningen!

Allan von Kompost
redaktionschef

Märkt , ,

Imponerande svar!

Kulturorganet ställde några frågor till kommunen angående de tänkta snurrorna på Utgrunden. I dag kom ett utförligt och genomtänkt svar från Thérese Lindquist, Klimat- och miljösamordnare på Mörbylånga kommun.

Vi hann bara berätta det för parisstationerade Sune Flisa förrän svaret kom, denna gång med trimmad brevduva:

”Ge tjejen minst 10 lax mer i månaden!”

En kopieduva styrde mot kommunfullmäktige med ordern.

Kulturorganet återkommer med åsikter i fallet Utgrunden…

Allan von Kompost
redaktionschef

Märkt , ,

Hänglåset

– ett drama på ödslig plats –
Märkt ,

Kastlösa deponi

Ni vet kanske att muddermassorna från Grönhögen ska fraktas till Kastlösa deponi. Den har, enligt kommunen, inte använts sen 2000. Det hindrade dock inte att vår utsände reporter höll på att själv bli deponi vid dagens inspektion… En fräck ”tillsvidarestöld” räddade dock hans liv…

Film om äventyret kommer så snart vår hjälte har återhämtat sig…

Märkt

Vad ska vi tro om lakvattenanalyserna?

Kulturorganet söker nu fakta hos dem som gjort vattenanalyserna i Grönhögen. Vi planerar också att ta egna vattenprover för analys – kanske genom annat företag än det kommunen använder sig av.

Vi avvaktar också kommunens svar på frågan om hur man kan riva hela dammen i Grönhögen i mars – om man inte har fått tillstånd att släppa ut vattnet!? För kulturredaktionen framstår en sån åtgärd som ett mycket avancerat cirkusnummer.

Märkt , ,

Vem gör vad på en kommun?

Kulturorganet har fått förtydligande svar från Lotta Lindeborg, Miljö- och hälsoskyddsinspektör vid Mörbylånga kommun.

Nedan ser du även vårt svar.

Märkt

Kryptiskt besked om lakvattnet i Grönhögen

Miljöchefen Staffan Åsén vid Mörbylånga kommun sände oss aldrig det utlovade mejlet om hur lakvattnet och muddermassorna i Grönhögen ska behandlas. I dag får vi i stället besked från Lotta Lindeborg, Miljö- och hälsoskyddsinspektör. Hon skriver:

”Kommunen (sökanden) har som du vet anmält att man vill släppa vattnet i anslutning till mudderupplaget vilket är ”en annan hantering av lakvattnet”. Vi har nu fattat beslut om att detta inte är tillåtet enligt tillståndet. Jag bifogar det beslutet.

Sökanden letar nu istället efter en ny möjlighet att få ändra hanteringen av lakvatten, men ingen ansökan finns ännu inne, en sådan ansökan om ändring av tillståndet hanteras av Miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen. Detta eftersom vi som tillsynsmyndighet alltså inte kan hantera ändringen själva.

Om sökanden inte får till en ändring så måste upplaget avvecklas slutet av mars. Då ska upplaget vara tömt.”

Beskedets huvudvärk finns att läsa i sista meningen: ”Om sökanden inte får till en ändring så måste upplaget avvecklas slutet av mars. Då ska upplaget vara tömt.”

Kulturorganet frågar sig: Hur kan man avveckla något som inte fått tillstånd till föreslagen ”annan hantering av lakvattnet”, alltså att släppa ut vattnet på plats?

Ska vi tolka beskedet som ”får vi inte släppa ut det förgiftade lakvattnet gör vi det ändå – i mars. Vi släpper ut skiten och kör massorna till Kastlösa deponi. Vi orkar inte hålla på med det här förbannade projektet längre!”?

Kulturorganet söker vidare efter begripliga beslut i det kontaminerade fallet. Vi har – exempelvis – fått uppgifter om ”felaktigt analysresultat”…

Larsa Marsipin
sportchef och
vikarierande
nyhetschef

Märkt , , ,

Grönhögendramat kan bli årets långbänk

Staffan Åsén, miljöchef i Mörbylånga kommun, har ringt kulturorganets hårt ansträngda redaktion. I morgon lämnar han mera information men redan nu kan ärendet punktas ungefär så här:

 • kommunen får inte släppa ut vattnet.
 • för att eventuellt få göra det måste man ansöka om så kallad villkorsändring hos en speciell enhet på Länsstyrelsen.
 • om ändring inte godkänns finns möjligheten att sätta dit en mobil reningsutrustning.

Kulturorganet förstår dock inte hur ens det eventuellt renade vattnet ska kunna släppas ut om Länsstyrelsen säger nej till villkorsändring. Vi tippar att man då måste göra en ytterligare ansökan om villkorsändring. Men om Länsstyrelsens nuvarande krav består även då får följaktligen inget lakvatten släppas ut, rent eller förgiftat. Ärendet ser då onekligen ut ”att gå i långbänk”…

Under kvällen publicerar vi en film som visar hur mycket mer (isbelagt) vatten det är i dammen i dag i jämförelse med när dammen avdelades i två för att laga den läcka som ”någon” åstadkommit.

Allan von Kompost
redaktionschef

Märkt , , , ,

Länsstyrelsens svar på våra frågor om lakvattnets vara eller icke vara i Grönhögen

De röda understrykningarna är gjorda av kulturorganet. Av dem framgår att Länsstyrelsens beslut står fast: Kommunen kan inte släppa ut lakvattnet i naturen. Frågan återstår: Hur blir man då av med 300 000 liter kontaminerat vådis?

Trots påstötningar har kommunen ännu inte svarat…

Märkt , , ,

Vad ska kommunen göra med lakvattnet?

Mörbylånga kommun berättar på sin hemsida att man ska söka tillstånd för att släppa ut vattnet ur bassängen med muddermassor i Grönhögen.

Man gör detta efter att under sommaren på egen hand ha försökt påskynda avdunstningen genom två spontana håltagningar, sannolikt medelst spade, tillgrepp som kostat skattebetalarna 100 000 kronor.

Vad kulturorganet förstår blir det fortsatt nobben från Länsstyrelsen, eftersom utsläpp av lakvatten förbjöds redan i projektets inledningsskede. Det förstår vi sen vi fått svar redan 07:30 från Lotta Rundberg, Miljöenheten. Detta svar, ganska komplicerat, publicerar vi inom kort.

Kulturorganets vattenvolymberäkningsexpert Ingvar Charm Knubbendorph uppskattar vattenmängden i upplaget till 300 000 liter. Hur ska dessa stora vattenmängder kunna tas bort när de inte får släppas ut i naturen? Avdunstning har visat sig vara en opålitlig metod, användning av spade(?) likaså. Kulturorganets foton och videor visar dessutom att vattennivån ständigt stiger. Risken är att bassängen med tiden blir helt full.

– Den skulle då rymma runt 10 000 kubikmeter vatten och massor, säger Ingvar.

Spänningen är olidlig. Vi inväntar klargörande svar från kommunen…

Nedan publicerar vi Länsstyrelsens yttrande i frågan, daterat 20/12-2021.

Allan von Kompost
redaktionschef

Märkt , ,