Kategoriarkiv: miljö

Läcker dammen i Grönhögen?

I denna video ser du vattennivån 24 januari 2022.
I denna video ser du vattennivån 11 januari 2022.
Märkt ,

Miljökonsult ska rädda föreställningen

Det makabra skådespelet vid muddermassorna i Grönhögen fortsätter med nya utspel. I mars ska hela klabbet vara borta, men den ökande mängden vatten får inte släppas ut och massorna måste gå till deponi. Hokus pokus filiokus! Ska kommunen lyckas med det fantastiska trollerinumret att trots utsläppsförbud trolla bort både vatten och muddermassor inför en storögd publik?

Företaget som gjort vattenanalyserna svarar inte på våra enkla frågor, och kommunens miljöchef påstår i telefonsamtal att ett av företagets uppgivna värden är helt uppåt väggarna fel… Ska vi gissa att halten tributyltenn plötsligt har sjunkit till nästan noll – som av en händelse?

Detta, kära läsare, är ett politiskt trollerinummer av sällan skådade dimensioner. Köp biljett och njut av föreställningen!

Allan von Kompost
redaktionschef

Märkt , ,

Imponerande svar!

Kulturorganet ställde några frågor till kommunen angående de tänkta snurrorna på Utgrunden. I dag kom ett utförligt och genomtänkt svar från Thérese Lindquist, Klimat- och miljösamordnare på Mörbylånga kommun.

Vi hann bara berätta det för parisstationerade Sune Flisa förrän svaret kom, denna gång med trimmad brevduva:

”Ge tjejen minst 10 lax mer i månaden!”

En kopieduva styrde mot kommunfullmäktige med ordern.

Kulturorganet återkommer med åsikter i fallet Utgrunden…

Allan von Kompost
redaktionschef

Märkt , ,

Hänglåset

– ett drama på ödslig plats –
Märkt ,

Kastlösa deponi

Ni vet kanske att muddermassorna från Grönhögen ska fraktas till Kastlösa deponi. Den har, enligt kommunen, inte använts sen 2000. Det hindrade dock inte att vår utsände reporter höll på att själv bli deponi vid dagens inspektion… En fräck ”tillsvidarestöld” räddade dock hans liv…

Film om äventyret kommer så snart vår hjälte har återhämtat sig…

Märkt

Vad ska vi tro om lakvattenanalyserna?

Kulturorganet söker nu fakta hos dem som gjort vattenanalyserna i Grönhögen. Vi planerar också att ta egna vattenprover för analys – kanske genom annat företag än det kommunen använder sig av.

Vi avvaktar också kommunens svar på frågan om hur man kan riva hela dammen i Grönhögen i mars – om man inte har fått tillstånd att släppa ut vattnet!? För kulturredaktionen framstår en sån åtgärd som ett mycket avancerat cirkusnummer.

Märkt , ,

Vem gör vad på en kommun?

Kulturorganet har fått förtydligande svar från Lotta Lindeborg, Miljö- och hälsoskyddsinspektör vid Mörbylånga kommun.

Nedan ser du även vårt svar.

Märkt

Kryptiskt besked om lakvattnet i Grönhögen

Miljöchefen Staffan Åsén vid Mörbylånga kommun sände oss aldrig det utlovade mejlet om hur lakvattnet och muddermassorna i Grönhögen ska behandlas. I dag får vi i stället besked från Lotta Lindeborg, Miljö- och hälsoskyddsinspektör. Hon skriver:

”Kommunen (sökanden) har som du vet anmält att man vill släppa vattnet i anslutning till mudderupplaget vilket är ”en annan hantering av lakvattnet”. Vi har nu fattat beslut om att detta inte är tillåtet enligt tillståndet. Jag bifogar det beslutet.

Sökanden letar nu istället efter en ny möjlighet att få ändra hanteringen av lakvatten, men ingen ansökan finns ännu inne, en sådan ansökan om ändring av tillståndet hanteras av Miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen. Detta eftersom vi som tillsynsmyndighet alltså inte kan hantera ändringen själva.

Om sökanden inte får till en ändring så måste upplaget avvecklas slutet av mars. Då ska upplaget vara tömt.”

Beskedets huvudvärk finns att läsa i sista meningen: ”Om sökanden inte får till en ändring så måste upplaget avvecklas slutet av mars. Då ska upplaget vara tömt.”

Kulturorganet frågar sig: Hur kan man avveckla något som inte fått tillstånd till föreslagen ”annan hantering av lakvattnet”, alltså att släppa ut vattnet på plats?

Ska vi tolka beskedet som ”får vi inte släppa ut det förgiftade lakvattnet gör vi det ändå – i mars. Vi släpper ut skiten och kör massorna till Kastlösa deponi. Vi orkar inte hålla på med det här förbannade projektet längre!”?

Kulturorganet söker vidare efter begripliga beslut i det kontaminerade fallet. Vi har – exempelvis – fått uppgifter om ”felaktigt analysresultat”…

Larsa Marsipin
sportchef och
vikarierande
nyhetschef

Märkt , , ,

Grönhögendramat kan bli årets långbänk

Staffan Åsén, miljöchef i Mörbylånga kommun, har ringt kulturorganets hårt ansträngda redaktion. I morgon lämnar han mera information men redan nu kan ärendet punktas ungefär så här:

  • kommunen får inte släppa ut vattnet.
  • för att eventuellt få göra det måste man ansöka om så kallad villkorsändring hos en speciell enhet på Länsstyrelsen.
  • om ändring inte godkänns finns möjligheten att sätta dit en mobil reningsutrustning.

Kulturorganet förstår dock inte hur ens det eventuellt renade vattnet ska kunna släppas ut om Länsstyrelsen säger nej till villkorsändring. Vi tippar att man då måste göra en ytterligare ansökan om villkorsändring. Men om Länsstyrelsens nuvarande krav består även då får följaktligen inget lakvatten släppas ut, rent eller förgiftat. Ärendet ser då onekligen ut ”att gå i långbänk”…

Under kvällen publicerar vi en film som visar hur mycket mer (isbelagt) vatten det är i dammen i dag i jämförelse med när dammen avdelades i två för att laga den läcka som ”någon” åstadkommit.

Allan von Kompost
redaktionschef

Märkt , , , ,

Länsstyrelsens svar på våra frågor om lakvattnets vara eller icke vara i Grönhögen

De röda understrykningarna är gjorda av kulturorganet. Av dem framgår att Länsstyrelsens beslut står fast: Kommunen kan inte släppa ut lakvattnet i naturen. Frågan återstår: Hur blir man då av med 300 000 liter kontaminerat vådis?

Trots påstötningar har kommunen ännu inte svarat…

Märkt , , ,

Vad ska kommunen göra med lakvattnet?

Mörbylånga kommun berättar på sin hemsida att man ska söka tillstånd för att släppa ut vattnet ur bassängen med muddermassor i Grönhögen.

Man gör detta efter att under sommaren på egen hand ha försökt påskynda avdunstningen genom två spontana håltagningar, sannolikt medelst spade, tillgrepp som kostat skattebetalarna 100 000 kronor.

Vad kulturorganet förstår blir det fortsatt nobben från Länsstyrelsen, eftersom utsläpp av lakvatten förbjöds redan i projektets inledningsskede. Det förstår vi sen vi fått svar redan 07:30 från Lotta Rundberg, Miljöenheten. Detta svar, ganska komplicerat, publicerar vi inom kort.

Kulturorganets vattenvolymberäkningsexpert Ingvar Charm Knubbendorph uppskattar vattenmängden i upplaget till 300 000 liter. Hur ska dessa stora vattenmängder kunna tas bort när de inte får släppas ut i naturen? Avdunstning har visat sig vara en opålitlig metod, användning av spade(?) likaså. Kulturorganets foton och videor visar dessutom att vattennivån ständigt stiger. Risken är att bassängen med tiden blir helt full.

– Den skulle då rymma runt 10 000 kubikmeter vatten och massor, säger Ingvar.

Spänningen är olidlig. Vi inväntar klargörande svar från kommunen…

Nedan publicerar vi Länsstyrelsens yttrande i frågan, daterat 20/12-2021.

Allan von Kompost
redaktionschef

Märkt , ,

”Annan hantering” i Grönhögen

Rättelse: Nedan återgivna besked om lakvattnets hantering kommer inte från kommunen utan från Länsstyrelsen. Vi har därför rättat texten. Vi ber om ursäkt för fadäsen. Frågetecknen i ärendet kvarstår dock, och vi inväntar kommunens svar.

Kulturorganets expert på muddermassor med skadliga halter av tungmetaller och tributyltenn, Ingvar Charm Knubbendorph, har en längre tid ifrågasatt lämpligheten att släppa ut lakvattnet ur bassängen för muddermassor i Grönhögen. Vid förfrågan hos Länsstyrelsen får vi nu veta att det ursprungliga tillståndet för hela operationen förbjöd utsläpp av lakvatten.

Nu kommer det intressanta: I det skede som råder nu så har kommunen anmält en annan hantering av lakvattnet.

Frågan blir: Hur ser den nya hanteringen ut? Vad innebär den? Ska vi tippa?

1) Vattnet släpps rätt ut i backen.

X) Vattnet körs bort i tankbilar?

2) Vattnet får avdunsta under hela sommaren. Vid regnig väderlek även 2023.

Gardering: Vattnet paketeras i enlitersflaskor och etiketteras med texten ”Mörbylånga kommuns tributylvatten – renare än dagvatten”. Produkten säljs på kommunkontoret och Turistinformationen.

Länsstyrelsens besked i sin helhet:

I det ursprungliga tillståndet för verksamheten som Länsstyrelsen fattade 2020-07-09 så har utsläpp av lakvatten förbjudits. I det skede som råder nu så har kommunen anmält en annan hantering av lakvattnet. Det är kommunens miljöförvaltning eller motsvarande som fattar beslut enligt den anmälan som har lämnats in till kommunen om hanteringen av lakvattnet från muddermassorna. Länsstyrelsen har fått anmälan för kännedom och även yttrat sig i kommunens ärende. Länsstyrelsen kan inte yttra sig angående eventuella halter i lakvattnet eller kommunens agerande.

Märkt , , , , ,

Var finns värdena för tributyltenn?

I Mörbylånga kommuns beskrivning av riskerna med muddermassorna i Grönhögen nämner man under rubriken ”Risk för skada – konsekvenser för människors hälsa eller miljön”:

”_ _ _ tungmetaller och tributyltenn.”

Jag kan ingenting om dessa ämnens skadeverkningar, men det förvånar mig att jag inte ser värdena för ämnet tributyltenn i senaste provtagningsprotokollet. Är jag blind eller ingår tributyltenn i värdet för annan substans? Nån som vet?

Märkt , , , , , ,

Konsten att försköna verkligheten

Om sjabblet med muddermassorna i Grönhögen skriver Mörbylånga kommun på sin hemsida:

Någonstans på vägen har kommunen brustit i hanteringen då det under sommaren togs upp ett hål i tätskiktet runt massorna. När det kom kommunen till känna i september, täpptes hålet omedelbart igen.

Av denna tillrättalagda skrivning kan man få uppfattningen att ”någon” gjorde hål i tätningsskiktet, kanske vem som helst, någon obekant som ingen känner till? Frågan är vem denne ”någon” är. När får vi veta? Vad säger polisutredningen? När skriver kommunen sanningen på hemsidan?

Notabelt är att det gjordes hål i bottentäckningen två gånger, inte en. Vem gav order om detta? Vad berättar polisutredningen? Vad berättar kommunen nästa gång?

Allan von Kompost
redaktionschef

PS. Hålen upptäcktes i september. Kommunen skriver: ”När det kom kommunen till känna i september, täpptes hålet omedelbart igen.

Hålen lagades 13 oktober. Kan man kalla en sån utryckning för ”omedelbar”?

Märkt , , ,

Kan tungmetaller och tennföreningar bara försvinna?

I den provtagning som fick kommunen att klassa muddermassorna i Grönhögen som deponi i stället för användbara fyllnadsmassor nämns föroreningarna ”tungmetaller och tributyltenn”.

I en senare provtagning säger ansvariga att halterna av gifterna har sjunkit. Kulturorganet kan inte förstå hur en viss konstaterad mängd av ”tungmetaller och tributyltenn” plötsligt kan ha minskat så pass mycket att kommunen nu ansöker om att få släppa ut lakvattnet ur bassängen. Finns inte samma mängder gifter kvar i vattnet i dag, förvisso i mer utspädd form? Den frågan ställer vi nu till miljöansvariga på kommunen och inväntar svar.

Vattenmängden i bassängen är i dag mycket större än då första provet togs. Alla halter av både nyttigt och skadligt är därför självklart lägre än tidigare, vare sig det gäller tennföreningar, salt, socker, frömjöl eller tungmetaller. Om detta vatten nu ska släppas ut kommer väl precis lika mycket gift ut i naturen – och kanske även ut i grundvattnet – som när vattenmängden var mindre?

Här kan du se hur lite vatten som tidigare fanns i bassängen.

Här ser du hur mycket mer vatten det finns i bassängen i dag.

Kulturorganets fråga till kommunen. Vi inväntar svar…
Märkt , , ,

Om mina medborgarförslag

Mörbylånga kommun har nu överlämnat mitt senaste medborgarförslag till kultur- och tillväxtnämnden för beslut. Det ska fattas inom sex månader.

Förslaget handlar om att omvandla grön öken till livgivande ängsmark – för djurens, växternas och människans bästa. Idén torde också bespara miljön – och kommunen – många tusen liter svindyr gräsklippningsbensin.

Åtta år får räcka
Mitt nästa medborgarförslag handlar om att begränsa politikers tid i fullmäktige till två mandatperioder. Varför? Jo, för att makt korrumperar, speciellt på Öland där ”alla” känner alla och där ”alla” är släkt. Makt tröttar också ut. Åtta år räcker. Sen måste nytt blod tillföras.

Många demokratier har liknande regler, i exempelvis USA kan presidenten bara sitta två perioder. Det gäller även guvernören i Kalifornien. Det är oftast i osunda diktaturer makten kan sitta tills döden avlöser… I Mörbylånga kommun sitter för många gamla stötar som tror att de är oumbärliga. Det är tragiskt att se. Lämna alltid när du står på topp – inte när du söker plats på äldreboende.

Märkt

Kommunen blåst igen – nu på 100 000

Nya prover visar att muddringsmassorna och lakvattnet från Grönhögens hamn inte överstiger riktvärdet för vanligt dagvatten. Därför söker Mörbylånga kommun nu tillstånd att släppa ut vattnet. Samtidigt får kommunen böta 100 000 för att ha brutit mot villkoren under lagringen av massorna.

Det skriver Mörbylånga kommun på sin hemsida.

Men vänta nu… Hur kan vattnet plötsligt ha blivit så rent? Stämmer kanske kulturorganets teori att bassängen i dag innehåller mycket mer vatten än när det första provet togs, och att halterna av bland annat tennsubstanser därför har minskat i relation till mängden vatten? Vi har svårt att tro att tenngifter av olika slag bara upplöses och försvinner.

Kulturorganet inleder därför genast ”Expedition Tennlegering”. Expeditionsledare blir Sune Flisa.

Allan von Kompost
bärare under expeditionen

Nedan kan du läsa senaste provresultatet – som enligt papperet ska ses som ”preliminärt”.

Tidigare provtagningsresultat hittar du här.

Märkt ,

Mörbylånga kommuns två fel vid lagret för muddermassor i Grönhögen

”Dessa villkor bedömer tillsynsmyndigheten att verksamhetsutövaren brutit emot”, skriver Staffan Åsén, miljöchef i Mörbylånga kommun:

Villkor 3. Massupplaget ska vara försett med tät bottenyta och täta vallar så att lakvatten inte kan spridas till omgivningen. Undersökning av tätheten av upplagsytan ska utföras innan ytan börjar användas som lagringsyta.

Villkor 8. För verksamheten ska finnas ett kontrollprogram, som möjliggör en bedömning av om villkoren följs. I kontrollprogrammet ska anges metoder och frekvens för kontroll av relevanta miljöaspekter. Sökanden ska tre veckor innan arbetena påbörjas lämna in ett förslag till kontrollprogram för verksamheten till tillsynsmyndigheten.

Utdrag ur kommunens polisanmälning av sig själv.
Resultat av senast tagna prov på lakvattnet.
Märkt , , ,