Etikettarkiv: Grönhögen

Revolutio necessaria est, vivum non est

Gårdagskvällens cykeltur var sommarens hittills skönaste. Varmt och något så när snälla vindar, dramatiska moln och en och annan glad människa att morsa på...
Cykelleden utmed sjön vid golfbanan i Grönhögen.
Märkt ,

Upphuggning igen i Grönhögen

Minns du Eliana? Minns du Helga? Nu är det dags för nästa skuta i Grönhögens hamn att belasta kommunens kassa…

Märkt , , ,

”Annan hantering” i Grönhögen

Rättelse: Nedan återgivna besked om lakvattnets hantering kommer inte från kommunen utan från Länsstyrelsen. Vi har därför rättat texten. Vi ber om ursäkt för fadäsen. Frågetecknen i ärendet kvarstår dock, och vi inväntar kommunens svar.

Kulturorganets expert på muddermassor med skadliga halter av tungmetaller och tributyltenn, Ingvar Charm Knubbendorph, har en längre tid ifrågasatt lämpligheten att släppa ut lakvattnet ur bassängen för muddermassor i Grönhögen. Vid förfrågan hos Länsstyrelsen får vi nu veta att det ursprungliga tillståndet för hela operationen förbjöd utsläpp av lakvatten.

Nu kommer det intressanta: I det skede som råder nu så har kommunen anmält en annan hantering av lakvattnet.

Frågan blir: Hur ser den nya hanteringen ut? Vad innebär den? Ska vi tippa?

1) Vattnet släpps rätt ut i backen.

X) Vattnet körs bort i tankbilar?

2) Vattnet får avdunsta under hela sommaren. Vid regnig väderlek även 2023.

Gardering: Vattnet paketeras i enlitersflaskor och etiketteras med texten ”Mörbylånga kommuns tributylvatten – renare än dagvatten”. Produkten säljs på kommunkontoret och Turistinformationen.

Länsstyrelsens besked i sin helhet:

I det ursprungliga tillståndet för verksamheten som Länsstyrelsen fattade 2020-07-09 så har utsläpp av lakvatten förbjudits. I det skede som råder nu så har kommunen anmält en annan hantering av lakvattnet. Det är kommunens miljöförvaltning eller motsvarande som fattar beslut enligt den anmälan som har lämnats in till kommunen om hanteringen av lakvattnet från muddermassorna. Länsstyrelsen har fått anmälan för kännedom och även yttrat sig i kommunens ärende. Länsstyrelsen kan inte yttra sig angående eventuella halter i lakvattnet eller kommunens agerande.

Märkt , , , , ,

Var finns värdena för tributyltenn?

I Mörbylånga kommuns beskrivning av riskerna med muddermassorna i Grönhögen nämner man under rubriken ”Risk för skada – konsekvenser för människors hälsa eller miljön”:

”_ _ _ tungmetaller och tributyltenn.”

Jag kan ingenting om dessa ämnens skadeverkningar, men det förvånar mig att jag inte ser värdena för ämnet tributyltenn i senaste provtagningsprotokollet. Är jag blind eller ingår tributyltenn i värdet för annan substans? Nån som vet?

Märkt , , , , , ,

Konsten att försköna verkligheten

Om sjabblet med muddermassorna i Grönhögen skriver Mörbylånga kommun på sin hemsida:

Någonstans på vägen har kommunen brustit i hanteringen då det under sommaren togs upp ett hål i tätskiktet runt massorna. När det kom kommunen till känna i september, täpptes hålet omedelbart igen.

Av denna tillrättalagda skrivning kan man få uppfattningen att ”någon” gjorde hål i tätningsskiktet, kanske vem som helst, någon obekant som ingen känner till? Frågan är vem denne ”någon” är. När får vi veta? Vad säger polisutredningen? När skriver kommunen sanningen på hemsidan?

Notabelt är att det gjordes hål i bottentäckningen två gånger, inte en. Vem gav order om detta? Vad berättar polisutredningen? Vad berättar kommunen nästa gång?

Allan von Kompost
redaktionschef

PS. Hålen upptäcktes i september. Kommunen skriver: ”När det kom kommunen till känna i september, täpptes hålet omedelbart igen.

Hålen lagades 13 oktober. Kan man kalla en sån utryckning för ”omedelbar”?

Märkt , , ,

Kommunen blåst igen – nu på 100 000

Nya prover visar att muddringsmassorna och lakvattnet från Grönhögens hamn inte överstiger riktvärdet för vanligt dagvatten. Därför söker Mörbylånga kommun nu tillstånd att släppa ut vattnet. Samtidigt får kommunen böta 100 000 för att ha brutit mot villkoren under lagringen av massorna.

Det skriver Mörbylånga kommun på sin hemsida.

Men vänta nu… Hur kan vattnet plötsligt ha blivit så rent? Stämmer kanske kulturorganets teori att bassängen i dag innehåller mycket mer vatten än när det första provet togs, och att halterna av bland annat tennsubstanser därför har minskat i relation till mängden vatten? Vi har svårt att tro att tenngifter av olika slag bara upplöses och försvinner.

Kulturorganet inleder därför genast ”Expedition Tennlegering”. Expeditionsledare blir Sune Flisa.

Allan von Kompost
bärare under expeditionen

Nedan kan du läsa senaste provresultatet – som enligt papperet ska ses som ”preliminärt”.

Tidigare provtagningsresultat hittar du här.

Märkt ,

Julgåta

Min fru och jag handlade i ICA Grönhögen. Jag ville se vad som händer i byn och gick därför mot anslagstavlan… Men? Hur har man tänkt? Ska jag behöva dra ut tio kundvagnar för att komma i läs- eller sätta-upp-lapp-position? Eller finns annan lösning? Kikare, kameraförsedd drönare, horisotalperiskop?

Märkt , , ,

Grönhögen finns inte längre

-Vi kan inte fortsätta att marknadsföra en by som inte tillåter besökare och turister att sitta, säger kulturorganets chefredaktör efter dagens beslut att bojkotta Grönhögen på obestämd tid.

Det var en upprörd Sune Flisa som mötte världspressen utanför Mahasu Devta Temple i Shimla i förmiddags. Härförare Sune skulle egentligen hålla sitt linjetal om hur räddningsaktionen för södra Öland ska utformas fram till årsskiftet. Men installningen av samtliga sittmöbler i den lilla hamnbyn kullkastade alla de ljuvliga krafttag som skulle domkrafta Mörbylånga kommun upp ur träsket som dyraste kommun i länet.

– Vi har i bild, video och text berättat för miljoner läsare och tittare om den här byn under mer än tio års tid, men då sittmöbler tas in för vinterförvaring redan vid + 12 grader är måttet rågat. Från och med video tre för november kommer byn inte att nämnas i texter, inte att synas på foton eller i videor. När vi snart börjar flyga över södra Öland lägger vi en svart flagga med dödskalle över nämnda by – om den av nån anledning råkas synas.

Sune Flisa agiterade under talet på flera språk, och som den gamle härförare han är såg han även in i framtidens dimridåer.

– Initialt kommer säkert grönhögenborna att låtsas som om vår aktion är verkningslös. Men då ICA har gått i putten och invånarna får leva på muddermassor och förgiftat vatten, golfbanan är igenvuxen med parkslide, ställplatsen är parningscentrum för skitstinkande skarv, kvarnen är mald till spån och den gamla Ytongfabriken klassas som byns vackraste byggnad har nog den värsta kaxigheten lagt sig. Har den mot förmodan inte gjort det inleder jag nästa anfallsvåg, avslutade Sune Flisa till timslånga smattrande applåder.

Allan von Kompost
redaktionschef

Märkt ,

Kommunen svarar

I ett senare mejl tillägger Daniel: Kan nu komplettera med att hålen du sett troligen är från  ”snökäppar” som sattes i söder och väster för att kunna spärra av området förmiddagen då man lagade hålen.

Märkt ,

100 000 liter på några timmar?

Enligt Daniel Jonsson, samhällsbyggnadschef i Mörbylånga kommun, lagades läckan på förmiddagen den 13 oktober. Den 25 oktober skriver Daniel Jonsson till mig:

”Duken är lagad efter att dammen delats av med tillfällig vall för att pumpa vatten från ena sidan till andra. När lagningen var klar öppnades den tillfälliga vallen i igen. Att vattennivån är oförändrad tyder på att det är tätt. _ _ _ Den delen av dammen där lagning skett torrlades under en förmiddag och sedan släpptes vattnet på igen när lagningen var klar.”

*****

Efter att ha räknat en stund på vattenmassor och i dag gjort ytterligare ett besök vid dammen mejlade jag några frågor till Daniel. Hans svar publiceras så snart det kommer.

Rättelse: Hålen i fråga 4 finns VÄSTER om dammen.

Några av våra tidigare inlägg om dammen kan du läsa här.
Och här.
Och här.

Märkt ,

Ketchupeffekt – nu kom provresultatet

Strax före 18 kom plötsligt resultatet av vattenprovet taget i vattnet bland muddermassorna i Grönhögen. Tyvärr har jag inte tillräcklig kunskap för att yttra mig om det.

Märkt , ,

Hur har kommunen lagat läckan?

Mörbylånga kommuns insatser vid dammen med muddermassorna i Grönhögen blir allt märkligare. När kulturorganet var där 12 oktober jobbades med att dela den vattenfyllda delen av bassängen. En kommunanställd berättade att dammen läckte och hur tätningsjobbet skulle läggas upp. Vattnet vid läckan skulle pumpas över till den andra delen av bassängen. När den läckande delen av bassängen var helt torr skulle man limma ny bottenduk i den – och på så sätt täta läckan.

Vid direkt fråga svarade kommunen den 14 oktober:
”Runt vallarna finns inget som tyder på att något läckage har skett.”

Vid nya frågor svarade kommunen den 18 oktober:
”Vi har nu fått kännedom om att det har gått hål på duken i botten av dammen. Hålen är nu lagade.”

I dag den 22 oktober är båda halvorna fortfarande vattenfyllda. Hur har man då kunnat limma ny duk i botten på den läckande delen?

I går 25 oktober svarade kommunen genom Daniel Jonsson, Gatu- och serviceavdelningen.

”Duken är lagad efter att dammen delats av med tillfällig vall för att pumpa vatten från ena sidan till andra. När lagningen var klar öppnades den tillfälliga vallen i igen. Att vattennivån är oförändrad tyder på att det är tätt._ _ _Den delen av dammen där lagning skett torrlades under en förmiddag och sedan släpptes vattnet på igen när lagningen var klar.”

Alla mina videor hittar du här.

Märkt , , ,

Analys visar tennföreningar, massorna går till deponi

Mörbylånga kommun svarar nu (i gult) på kulturorganets frågor. Summering: Dammen har läckt. Prov avslöjar tennföreningar. Fallet blir nu tillsynsärende (granskning i efterhand).

En tung fråga återstår: Vad kommer deponi av runt 4 000 kubikmeter (kulturorganets uppskattning) massa att kosta?

Märkt , ,

Tungmetaller eller inte?

Arbetet med att försöka täta den läckande dammen i Grönhögen fortsätter. Avger muddermassorna från hamnen gifter eller inte? Kulturorganet frågar men Mörbylånga kommun svarar inte…

Märkt , , ,

Breaking news: Risk för tungmetallutsläpp i Grönhögen

Dammen för massorna från muddringen av Grönhögens hamn läcker. Och ingen vet hur miljöfarligt vattnet är. Massorna kan innehålla tungmetaller och andra miljöfarliga ämnen. Dessutom kan vatten ta sig från dammen ned i sluttningen mot havet. En anställd vid Mörbylånga kommun, som inte vill vara med på film, berättar att man väntar på resultat av provtagning. Arbetet fortsätter i morgon...

Läs mer om dammen här och här och här och här och här och här och här.

Märkt , ,

Skiten stinker i Albrunna

Foto från gårdagens grävningsarbeten vid pumpstationen i Albrunna. Vid fråga fick kulturorganet svaret att ”man bara gräver för att ta bort äldre rör”. Vår utsände kände dock igen odören av just _ _ _ _.

Märkte du att det luktade skit i Albrunna i somras när regnen slog till? Kulturorganet kan nu presentera orsaken:

En del av avloppet från Albrunna har sedan nya pumpstationen byggdes 2017 – av misstag – gått ”den gamla vägen” genom den 60 år gamla infiltrationen. Det berättar Peter Eriksson, Mörbylånga kommun.

Orsaken är den mänskliga faktorn, säger Eriksson. Ett ritningsfel gjorde att man missade att koppla in ett rör vid pumpstationen i Albrunna. Under fyra års tid har alltså avloppsvattnet gått ut i sluttningen ned mot badet i stället för till reningsverket i Grönhögen.

Arbetet med inkoppling av den/de ickeinkopplade ledningen/ledningarna ska vara färdigt denna vecka.

Mer om eländet kan du läsa i vårt kommande inlägg 1 september.

Sune Flisa
chefredaktör

Märkt , ,

Kan vissa djur vara ”fel”?

Skarvarna blir allt fler i Grönhögen. Andra blir det inte.

I dag såg jag en av de fem minkarna i Grönhögens hamn komma kutande med en svala i munnen, en ganska vanlig syn.
– Inga fågelungar når mogen ålder i hamnen, säger man ur Sjöräddningskåren.

Märkt , , ,

I frisk vind

Bury Kocur IV anlöpte Grönhögens hamn klockan 16 i dag. Två skarvar formationsflög i välkomsthälsning.
Märkt

Över Atlanten?

Den USA-flaggade godingen fick mig att tappa hakan. Hade hon verkligen stångat sig över hela Atlanten för att lägga till i lilla Grönhögen? Svaret fick jag av vikarierande hamnkaptenen. Hon berättade att båten ägs av en tysk och nu skulle över till Finland – för kappsegling.
Märkt , ,

Rattmuff av, baddräkt på

Badbryggan i Grönhögen – badkrukornas skräck. I dag kom den i plurret.
Märkt ,

Vi cyklar när Öland är som vackrast

När Öland är som vackrast cyklar vi från fyren Långe Jan till hamnen i Grönhögen på sydvästra ön. Allt är på vår sida, vädret, trafiken, vindarna. Vi har medvind och större delen av turen håller vi mellan 27 och 33 kilometer i timmen.

Märkt ,

Jättelik plaskdamm

Muddermassorna från Grönhögens hamn ligger fortfarande och vattnar av sig i den konstgjorda dammen strax norr om Ventlinge Medborgarhus. Vi gissar att vattenprover avgör när massorna kan börja användas till fyllnadsmaterial med mera.

Märkt ,

Äntligen en riktig sittmöbel!

Som Shimla News redan har berättat har alltså Mörbylånga kommun placerat ut en sprillans ny sittmöbel vid gamla boulebanan i Grönhögen. Kommunen och byn är att gratulera. Nu återstår att se om möbeln får stå ute året runt – en förutsättning för god besöksfrekvens.

Möbeln har till och med grill. Här fattas bara en entrecôte och ett glas rödtjut.
Gruppen är intelligent placerad. Här är ofta nästan vindstilla trots ständig pålandsvind. Ju flera löv som slår ut, desto lugnare blir det.
Den tidigare sittmöbeln i förgrunden. Den var så liten att om en vuxen människa lyckades åla sig in på sätet kom hen aldrig upp igen.

Märkt , ,

I röret…

Under kvällen publiceras en sensationell förstasidesartikel ur det indiska kulturorganet Shimla News. Efter förhandlingar med dess chefredaktör Somawat Roodi fick vi rätten till den ”för vissa personliga mutor och ganska många tusen dollar”.

Kioskvältaren drar upp både Grönhögen och Mörbylånga ur ”dåsighetens soffa” och öppnar nya möjligheter för framtida utveckling…

Allan von Kompost
redaktionschef

Märkt , , ,

Grävare går till sjöss

Muddringsarbetet dominerar just nu Grönhögens hamn. Till höger en ny smack utan ägare. Ska hon bli den nya Eliana?
Tuggen Atle mäter 10,5 x 3 x 1,60 meter och har en motor benämnd Scania DS8, som du kan se jobba och osa i denna lilla rulle.
Lyckligtvis tycks grävaren vara ordentligt bultad vid pråmen.
Grävaren har en imponerande räckvidd.
Maskineriet som sänker och höjer pråmens stödben.
Liten men stark.
Pråmen som tar emot grävarens bottenmassor.
Hamnvy mot söder.
Märkt , ,

Likheter med osttillverkning

En stor bulle muddermassor från hamnen ligger nu och rinner av i ena hörnet av den stora bassängen söder om Medborgarhuset i Ventlinge/Grönhögen. Som före detta getostproducent ser jag vissa likheter med att få vasslen att rinna ur ostmassan.
Bullen består till största delen av alunskiffer.
Bullen sedd mot söder.
Mot öster.
Ännu så länge är uppskattningsvis en sjättedel av bassängen fylld med muddermassor. Djupet i avrinningsvattnet är svårt att uppskatta mer precist än en halvmeter.

I ett kommande inlägg tittar vi på muddringspråmen och pråmen för muddringsmassorna i hamnen…

Märkt , ,

Klärobskyrt pirbygge

Som en smygande krokodil rör sig piren åt vänster i bild… Vem ska den hugga? Nån utanför hamnkontoret? Nån vilsekommen turist på kaj som dricker sitt kaffe stående i kylan, eller nån nitisk kommunalare som är på jakt efter ytterligare sittmöbler att ta hem till lagret för vinterförvaring till maj?

***

Dagen var som ett gråfilter. Den var inte gjord för en gammal sliten fickkamera med liten sensor och bara två fungerande exponeringstider. 1 000 ISO är på gränsen vad smällan tål. Men ok, man ser vad det föreställer. En grådaskdag till och jag svär ve och förbannelse, trots att jag vet att det inte hjälper. Eller?

Märkt ,